Nemovitosti & stavební právo

Našim klientům nabízíme komplexní právní poradenství v oborech souvisejících s investiční i neinvestiční výstavbou a nakládání s nemovitostmi. Právní služby poskytujeme v soukromém i veřejném stavebním právu. Zabýváme se komerčními i bytovými projekty ve spolupráci s daňovými poradci a dalšími oborovými specialisty. Příklad okruhů poskytovaných služeb:

 • Příprava a revize rezervačních, kupních a darovacích smluv na nemovitosti
 • Příprava a revize nájemních a podnájemních smluv a spory z těchto smluvních vztahů
 • Advokátní úschova peněz a listin v souvislosti s převody nemovitostí
 • Komplexní právní poradenství pro stavební firmy všech velikostí
 • Smlouvy o společnosti bez právní subjektivity (sdružení stavebních firem)
 • Kompletní právní zajištění developerských a výstavbových projektů (bytová výstavba, průmyslové zóny atp.)
 • Právní prověrky (due diligence) v souvislosti s nemovitostními transakcemi
 • Příprava a revize smluv o dílo, smluvní podmínky FIDIC
 • Vymáhání nároků a pohledávek ze smluv o dílo
 • Uplatňování práv z vadného plnění
 • Právní spory ve stavebnictví
 • Právní poradenství pro družstva a SVJ
 • Umísťování a povolování staveb z pohledu soukromé i veřejnoprávní klientely
 • Územní plánování a stavební řád

 

Rychlý kontakt

Kontaktujte jednoho z našich poradců nebo nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech

Tel: +420 730 923 957

|

Tel: +420 606 275 149

|

E-mail: info@vrts.cz