Aktuálně

Článek Veritas

Zákon o evidenci skutečných majitelů

Dne 1. června 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů (dále také jen „ZESM“). Jedná se...

Článek Veritas

Uplatnění směnečné pohledávky v insolvenčním řízení

Tento článek se zabývá otázkou, zdali je nutné jako přílohu přihlášky směnečné pohledávky do insolvenčního řízení dlužn...

Článek Veritas

Odměna zpracovatele návrhu na povolení oddlužení

Máte finanční problémy? Nejste schopni hradit dluhy? Zvažujete možnost podání návrhu na povolení oddlužení a uvažujete,...

Článek Veritas

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Vláda ČR dne 30.04.2020 schválila návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nab...

Článek Veritas

Rozpočet stavby a cena díla v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ČR

Skutečnost, zda je cena díla určena odkazem na rozpočet, hraje zásadní roli při určení závaznosti a konečné výše smluvn...

Článek Veritas

Změna předkupního práva od 1. 7. 2020

Dne 1. 7. 2020 vstoupí v platnost novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kter...

Článek Veritas

„Virus“ ve smluvních vztazích.

Koronavirové onemocnění v pandemickém rozsahu je právně významnou skutečností, která v rozličné míře ovlivňuje nebo má ...

Článek Veritas

Další úleva pro dlužníky v insolvenci

V České republice již delší dobu existuje zažitá představa, že všichni věřitelé jsou ti zlí a naopak všichni dlužníci j...